Pod pokličkou osudu aneb horoskopy

Ačkoli známe kolem 2000 různých horoskopů, tradičně má široká veřejnost v povědomí hlavně ty západní a čínské. Pro některé z nás jsou oblíbenou volnočasovou kratochvílí, mnozí se jimi však zaobírají zcela seriózně. Mezi těmi, kteří astrologii dávají svou důvěru, převažují podle soudobých výzkumů ženy.

Někteří lidé dokonce věří v to, že horoskop je jistým způsobem negativním činitelem. Pakliže umí předpovídat budoucnost, teoreticky by mělo být možné jej v tomto směru zneužít. Na to ovšem soudobí astrologové mají odpověď jednoznačnou: 

Za své činy si odpovídáme výlučně my sami. Horoskop má jen málo společného s pohádkovým věštěním z křišťálové koule. Planety také nemohou být příčinou určitého chování.

Napovídá to i samotný výraz horoskop, který je tvořen řeckými výrazy „hora“ a „scopos“. Ty bychom mohli volně přeložit jako „čas“ a „pozorovatel“. Pojďte se takovým pozorovatelem alespoň na pár okamžiků s námi stát.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram